Zonne energie beveiliging

Zonne energie beveiliging

Home » Zonne energie beveiliging »

Kies categorie

Kies merk

De Risico's van een Fotovoltaïsche Zonne Energie systeem.

Het risicobeheer van fotovoltaïsche installaties situeert zich op twee niveaus:
1) tijdens de opbouw gaat het voornamelijk om de monteur
2) als eenmaal de installatie functioneert, zijn de risico’s: overspanning, brand en diefstal.

De monteur werkt met een paneel waar op het moment dat er zonlicht op komt spanning ontstaat. Bij het koppelen van panelen loopt hij het risico dat hij een schok krijgt en eventueel schikt en valt. Uitgeschakelde panelen verhogen zijn veiligheid. 

Vlambogen en brand
Fotovoltaïsche installaties produceren gelijkstroom onder hoge spanning (tot 600 V). Er kunnen permanente vlambogen onstaan, indien contactpunten die onder spanning staan, uit elkaar worden gehaald (aansluitkem, stekker of ampèremeter). Een elektrische schok is dodelijk vanaf 120 V gelijkstroom. Afhankelijk van het type zonnepaneel en van het feit of het om serie- of parallelschakeling gaat, kan de schok dodelijk zijn van zodra er twee panelen met elkaar zijn verbonden. Op het ogenblik dat de contactpunten onder spanning uit elkaar worden gehaald en er zich een vlamboog vormt, ontstaat het risico op brand, blikseminslag en elektrische schokken. Op een dak door een elektrische schok (“primair letsel”) worden getroffen, is erg gevaarlijk, omdat hierdoor ook de kans toeneemt dat het slachtoffer van het dak valt (“secundair letsel”).

Bliksem /overspanning
Fotovoltaïsche installaties kunnen rechtstreeks door een bliksem worden getroffen, maar een blikseminslag in de nabijheid kan eveneens schade berokkenen. De spanning en de stroom die ontstaan op het ogenblik van een inslag, kunnen elektrische en magnetische velden opwekken die een fotovoltaïsche installatie kunnen beschadigen of vernielen, net zoals elk ander toestel dat op het elektriciteitsnet is aangesloten en niet tegen overspanning is beschermd.